عمومی

اطلاعیه‌ی سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مودیان

اطلاعیه‌ی سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مودیان

🔺 در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و حسب فراخوان های بعمل آمده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین شرکت های دولتی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون مذکور شده اند و از ابتدای سال 1402 نیز کلیه اشخاص حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق مقررات قانون مذکور می‌باشند .

🔺 بنابراین در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی علاوه بر شمول جرائم مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (جریمه ده درصد (10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (20/000/000) ریال ، هر یک که بیشتر باشد)، ادارات امور مالیاتی نیز مادامیکه اشخاص مذکور نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند، اختیار بخشودگی جرائم مقرر در این قانون ،قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را نخواهند داشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *