درباره ما

درباره گروه مهندسی صبا

مهمترین فعالیت های گروه ، تولید نرم افزار های سفارشی و خاص جهت سازمان ها، شرکت های خصوصی و دولتی بوده است.

گروه نرم افزاری صبا - صباسافت
گروه نرم افزاری صبا - صباسافت
گروه نرم افزاری صبا - صباسافت

مهم ترین فعالیت گروه مهندسی صبا

مهمترین فعالیت های گروه، تولید نرم افزار های سفارشی و خاص جهت سازمان ها، شرکت های خصوصی و دولتی بوده است.

با تولید نرم افزار “جامع مالی صبا” گروه، سیاست جدیدی را در زمینه فعالیت خود ایجاد کرد. تولید نرم افزار های ساده، پرکاربرد و ارزان (صبا) به زبان فارسی و با توجه به نیاز کاربران با سطوح دانش فنی مختلف. به همین دلیل با جذب کارشناسان بیشتری جهت پیاده سازی پروژه های جدید؛ سیاست کاری جدید ما به طور رسمی با ارائه نسخه جدید و کاراتر آغاز شد.

صباسافت - تیم مهندسی صبا