پخش و بازاریابی صبا

تدبیر پردازی صبایاران

نرم افزار پخش و بازاریابی صبا با استفاده از یک سازه کار کاملا به لحظه کوشیده است ارتباط سریع و امن بین مشتری یا وزیتور و مجموعه ارائه نماید تا ثبت کننده درخواست بتواند با خیال آسوده و در آرامش کامل کالاهای مورد نیاز خورد را انتخاب نماید و برای تاریخ جاری و یا تاریخ های آتی تنظیم نماید .

خدمات

نوع نرم افزار

پخش و بازاریابی صبا

ویندوزی

سال تولید نرم افزار

وبسایت

1387

Sabasoft.org

پروژه های مرتبط