حمل و نقل بین المللی صبا

تدبیر پردازی صبایاران

نرم افزار حمل و نقل بین المللی صبا (سی ام آر – CMR)

نرم افزار حسابداری شرکت های حمل و نقل بین المللی صبا
در این نسخه امکانات مخصوص شرکت های حمل و نقل بین المللی موجود می باشد .

خدمات

نوع نرم افزار

حمل و نقل بین المللی صبا

ویندوزی

سال تولید نرم افزار

وبسایت

1387

Sabasoft.org

پروژه های مرتبط