حسابداری مالی صبا

تدبیر پردازی صبایاران

نرم افزار حسابداری مالی صبا با رویکردی جامع نسبت به نیازهای جاری و آینده مدیران ارشد ، مدیران مالی و حسابداران طراحی و تولید شده است. این محصول با بهره‌مندی از تکنولوژی روز و نظر مشاوران مجرب فرصت مناسبی را جهت تحقق نیازهای بخش مالی شرکتها و سازمانها فراهم میسازد.

خدمات

نوع نرم افزار

حسابداری مالی صبا

ویندوزی

سال تولید نرم افزار

وبسایت

1387

Sabasoft.org

پروژه های مرتبط