حسابداری انبار صبا

تدبیر پردازی صبایاران

نرم افزار حسابداری انبار صبا – کنترل موجودی ها از لحاظ مقدار و ریال همیشه یکی از دغدغه های مدیریت بوده است . در فضای کسب و کار رقابتی حاکم بر بازار داشتن اطلاعات صحیح و به روز از وضعیت موجودی های انبار مبنای تصمیم گیری صحیح مدیریت می باشد .

خدمات

نوع نرم افزار

حسابداری انبار صبا

ویندوزی

سال تولید نرم افزار

وبسایت

1387

Sabasoft.org

پروژه های مرتبط