صباسافت - تیم مهندسی صبا

سایت ایمن افزار

تدبیر پردازی صبایاران

شرکت ایمن افزار شایگان به طور خاص در زمینه آی تی فعال می باشد که بر طبق اساسنامه شرکت حول محورهای زیر عمل خواهد نمود

در طی سالهای پس از تاسیس شرکت، طراحی و تولید نرم افزارهای اداری، صنعتی و پزشکی و سیستم های اختصاصی نرم افزاری و سخت افزاری، اصلی ترین حوزه های کاری این شرکت بوده است که شاید بتوان مهمترین آنها را، نرم افزار مکانیزاسیون امور دانشگاه و نرم افزار مدیریت داروخانه دانست.

خدمات سایت ایمن افزار
نوع خدمتطراحی سایت
سال طراحی 1399 
وبسایت Imenafzar.com

پروژه های مرتبط