سایت رسالت کرمان

تدبیر پردازی صبایاران

جامعه رسالت با یک هدف مشترک هدایت می شود و می تواند پیشرو و بستر ساز رسیدن به اهداف توسعه کشور باشند : ایجاد یک دنیای بهتر از طریق آموزش، پژوهش و نوآوری. رسالت به منظور تسریع در انقلاب فرهنگی و صنعتی کشور، عمیقا ایرانی و اسلامی است. فارغ التحصیلان ما با انگیزه، کسب و کارهای فراوانی را ایجاد کرده اند و صدها شغل را می آفرینند.

خدمات

نوع خدمت

موسسه رسالت کرمان

طراحی سایت

سال طراحی

وبسایت

1397

پروژه های مرتبط