سایت شرکتی (IMD Office)

تدبیر پردازی صبایاران

دفتر IMD مستقر در مشهد با هدف پاسخگویی به شرایط اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی سیاسی و فرهنگی هر پروژه، جایگزینی معاصر برای معماری سنتی ایرانی ارائه می‌کند. کار این مطب از خانه های تک خانواده تا مجتمع های مسکونی، تجاری و با کاربری مختلط در مقیاس بزرگ را شامل می شود.

خدمات

نوع خدمت

شرکتی (معماری)

طراحی سایت

سال طراحی

وبسایت

1400

پروژه های مرتبط